Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Momskompensasjon frivillige organisasjoner

Det er innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport.

SkatteFUNN til i «kriserammede foretak»

Skattedirektoratets nye forståelse av vilkårene som hindrer at «kriserammede foretak» kan motta SkatteFUNN-midler, har skapt mye usikkerhet. Skattedirektoratet har derfor varslet at de vil se på dette på nytt. Så langt det er mulig, bør revisor vente med attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for at vi kan få en rask og fornuftig avklaring i denne saken.

Dette er nytt i skattemeldingen

Skattemeldingen for 2018 blir tilgjengelig 4. april. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar.

Fradrag fra A til Y

Selv om en del av fradragene er forhåndsutfylt i skattemeldingen, er det likevel viktig å sjekke om fradragene er korrekt ført opp.

Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019.

ISA 540 (revidert)

Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet forretningsmiljøet og har en innebygd skalering.

Flere nyheter