Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Barnehagedrift etter ny barnehagelov og merverdiavgiftskompensasjon

Private og ideelle virksomheter som driver barnehage, har rett til momskompensasjon. For kostnader som gjelder bygg, er kompensasjonen avhengig av at barnehagen drives i eget bygg.

Frister i Foretaksregisteret for 2022

Foretaksregisteret må ha fått melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling innen 10. oktober.

Barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt

Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver private barnehage, med noen unntak, skal være et selvstendig rettssubjekt. Kommunen blir tilsynsmyndighet.

Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for årsregnskap

Dersom innsending av årsregnskap for regnskapsår 2021 er blitt forsinket som følge av covid-19, bør det i eventuell søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr redegjøres for dette.

Arve Hoel

24.08.22
Vi søker etter revisor

Vi søker revisor eller revisormedarbeider. Vi ser helst at du har noe erfaring, men ikke noe krav. Se mer i egen flik øverst på siden.

Endringer i kravene til organisering av private barnehager

Revisorforeningen har nå fått svar fra Kunnskapsdepartementet på vår henvendelse om endringer i kravene til organisering av private barnehager.

Flere nyheter