Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.

Arveloven fornyes - dette må du vite

Den nye arveloven ble klubbet gjennom i Stortinget i mai - med færre og mindre omfattende endringer enn ventet.

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse av regler som gjelder for føring av personalliste.

Forskriftsendringer om naturalytelser

Forskriftsendringene om beskatning av personalforsikringer og personalbilletter er fastsatt

Utvalg foreslår økt moms

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.

Husk å søke om utsettelse

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

Flere nyheter