Din lokale revisor

Nyheter

Her kan du lese siste nytt

Nå kan du søke i konkurskarantener

Om du ønsker å finne ut om en person har konkurskarantene kan du nå søke i Brønnøysundregistrenes nye portalløsning.

Spar skatt med flere utleiekontrakter!

Når "alle" skal feriere i Norge er det mange som også vil leie ut hytta. Vi viser deg hvordan du kan senke skatten.

Ny BFU om den lovfestede omgåelsesregelen

Salg av et aksjeselskap rett etter at selskapet var fisjonsfusjonert inn i et nystiftet datterselskap i et nystiftet (skygge)konsern eid av de samme aksjonærene, ble ikke rammet av omgåelsesregelen.

Startavskrivning for investeringer i maskiner

Det blir innført 10 prosent ekstra startavskrivninger for maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d).

Momskompensasjon frivillige organisasjoner

Søknad om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner må skje innen 1. september. Det er ikke lagt opp til utsatt frist i 2020.

Viktig melding vedr. epost-svindel

Harald Oustad sin epostkonto har blitt utsatt for hacking. Dette har medført at det ble sendt ut epost til mange kunder og forbindelser den 2.juli 2020. I emnefeltet i eposten som ble sendt ut fra hackerne, står det «Local Revisjon, faktura». Vi ber om at denne eposten slettes uten å forsøke å åpne vedlegget det henvises til. Dersom det er gjort forsøk på å åpne vedlegget anbefaler vi å endre passord. 

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske kunder og forbindelser god sommer!

Flere nyheter