Årsberetning

Denne malen tilfredsstiller minimumskravene til årsberetning for bedrifter som avlegger årsregnskap etter reglene for små foretak.