Nyheter

Barnehagedrift etter ny barnehagelov og merverdiavgiftskompensasjon

Publisert: 16.09.2022 12:14
Private og ideelle virksomheter som driver barnehage, har rett til momskompensasjon. For kostnader som gjelder bygg, er kompensasjonen avhengig av at barnehagen drives i eget bygg.
rss