Nyheter

Endringer i kravene til organisering av private barnehager

Publisert: 16.08.2022 06:23
Revisorforeningen har nå fått svar fra Kunnskapsdepartementet på vår henvendelse om endringer i kravene til organisering av private barnehager.
rss