Nyheter

Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap

Publisert: 14.06.2020 12:33
Finanstilsynet gjennomførte høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap. Et slikt tilsyn gjennomføres hvert tredje år og benyttes blant annet som grunnlag for oppfølging av etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsfører og som grunnlag for utvelgelse og gjennomføring av stedlige tilsyn med regnskapsfører og regnskapsførerselskap. Rapporten ble publisert 29. mai 2020.
rss