Nyheter

Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Publisert: 19.03.2021 08:01
Fristene for avgivelse av bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.
rss