Nyheter

Har redusert maksimalbeløpet for tvangsmulkt

Publisert: 16.08.2022 06:17
Skatteetaten har besluttet at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 skal reduseres fra kr 61 150 til kr. 12 230
rss