Nyheter

Kjøp og salg av verdipapirer - SAF-T

Publisert: 22.12.2020 12:01
Skatteetaten har uttalt seg om hva som er å anse som "bilag" og "omsetning" for foretak som driver med kjøp og salg av verdipapirer.
rss