Nyheter

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Publisert: 13.01.2021 14:38
Regjeringen vil utvide kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall til også å omfatte perioden mars/april 2021.
rss