Nyheter

Lønnsstøtteordningen - behov for praksisendring

Publisert: 10.06.2022 12:36
Revisorforeningen mener arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember, bør falle inn under ordningen for lønnsstøtte. Vi er blitt oppmerksom på at disse som en følge av at de ikke rapporterer lønn i en a-melding i januar, har fått avslått søknader om lønnsstøtte for januar.
rss