Nyheter

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.20

Publisert: 10.09.2020 10:32
Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 2,3 % pr. 31.12.2019 til 1,5 % pr. 31.08.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,7 % til 1,0 % basert på statsobligasjoner.
rss