Nyheter

Oversettelse av ISA 315 (revidert)

Publisert: 15.09.2020 09:16
Ny ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon er vesentlig omarbeidet fra tidligere standard og medfører endringer for revisjonen.
rss