Nyheter

Regjeringen varsler mva på el-biler og andre avgiftsendringer

Publisert: 19.05.2022 05:22
Regjeringen foreslår å erstatte merverdiavgiftsfritaket for elbiler med en tilskuddsordning fra 2023. Tilskuddsordningen skal speile et merverdiavgiftsfritak for kjøpsbeløp opp til 500 000 kroner. Dette vil gjøre at normale elbiler ikke vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning som følge av en normalisering av avgiftsleggingen.
rss