Søk om lønnstilskudd fra 1. februar

Søkeportalen for lønnstilskudd for oktober, november og desember 2020 åpner mandag 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars.

Styret i stiftelser

Stiftelsestilsynet har laget hjelp for styremedlemmer i stiftelser.

Stimuleringsordningen for kultursektoren forlenges ut juni

Formålet med stimuleringsordningen er at kulturarrangementer vil bli gjennomført over hele landet. Utkast til forskrifter er sendt på høring.

Mva registrering

All registrering, meldinger om endringer og opphør skal i fremtiden skje via Skatteetatens portal for mva-registrering.

Oppdatert veileder til reglene om naturalytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veiledningen om rapportering og verdsettelse naturalytelser. Hensikten er å gjøre reglene enklere

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også slik at de som nærmer seg maksgrensen på 52 uker kan beholde dagpengene til 1. juli.

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen vil utvide kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall til også å omfatte perioden mars/april 2021.

Kalkulator for kompensasjonsordning 2 (for medlemmer av DnR)

Revisorforeningens kontantstøttekalkulator for kompensasjonsordning 2 er nå klar for beregning av tilskudd. Kalkulatoren gir deg samtidig muligheten til å dokumentere søknadene på en oversiktlig måte.

Kontrollhandlinger for revisors bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 2

Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av innhold i søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall.

Veiledningstjenesten for den nye kompensasjonsordningen er åpen

Veiledningstjenesten til Brønnøysundregistrene er nå åpen. Selve søknadsportalen åpner 18. januar.