Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Fra 1. januar 2021 er det anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger.

Forskrift til ny revisorlov

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftene til den nye revisorloven. Forskriften trer i kraft samtidig med ny revisorlov

Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde.

Kjøp og salg av verdipapirer - SAF-T

Skatteetaten har uttalt seg om hva som er å anse som "bilag" og "omsetning" for foretak som driver med kjøp og salg av verdipapirer.

MVA - Modernisering

To-stegs innsending i registeringsløsningen er lansert, og modernisering av merverdiavgiftsområdet har fått en egen side på Skatteetaten.no.

Flere skatteendringer i budsjettforliket

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet

Skyhøy tillit til revisorer

Tilliten til revisorer er skyhøy i Norge, og da særlig i næringslivet og blant politikere.

Dom om fradrag for inngående mva - salg av fast eiendom

Staten vant saken mot Skatteklagenemda om fradrag for inngående merverdiavgift ved salg av fast eiendom.

8 skatte-tips før nyttår

Det nærmer seg slutten på 2020. Dermed er det på høy tid å tenke på 2021. Men før vi kommer så langt kan det være muligheter til å spare skatt...

Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021. Hva betyr dette?

Revisjon av 2020-regnskapene fullføres etter gjeldende revisorlov. Øvrige krav anvendes fra 1. januar 2021.