Enighet om krisetiltakene

Stortingsforlik sikrer bedre ordninger for næringsdrivende og frilansere, permitterte og familier som rammes av virusutbruddet

Skattemeldingen lanseres som planlagt

Skatteetaten har stengt publikumsmottaket og innført nye rutiner for ID-kontroll og skattekort for utenlandske arbeidstakere, men skattemeldingen lanseres som planlagt.

Her er regjeringens krisetiltak

Statsministeren, finansministeren og barne- og familieministeren presenterte fredag økonomiske krisetiltak som skal hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom korona-krisen. 

Oppdatert SA3802 vedtatt

Som følge av endringer i ASL 3-8, ny ASAL 2-10a og 3-10 er SA3802 endret. Den oppdaterte standarden trer i kraft etter styrevedtaket i Revisorforeningen

Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om hhv revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.

Regelverksendringer fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har kommet med sin tradisjonelle oversikt over viktige regelendringer fra 2020 på sitt ansvarsområde

Fristen for å inngå justeringsavtale

Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted.

Endringer i Skattefunn fra 2020

Forskriftsbestemmelsene til endringene i Skattefunnreglene fra 2020 er fastsatt.

Skattekortet er tilgjengelig: Dette bør du sjekke

Du kan nå sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020. I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten.

Ny revisorlov

Om ikke lenge vil en ny revisorlov erstatte dagens lov. Her får du en oversikt over hva endringene i den nye loven vil bety for deg som er godkjent revisor, ønsker å bli godkjent revisor eller som driver et revisjonsfirma.