Skatteetaten stopper pålegg om revisorbekreftelse i forbindelse med søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen

Nye pålegg stoppes inntil kravene til kontrollhandlinger for å avgi slike bekreftelser er klare. Fristen for de påleggene som alt er sendt ut vil bli forlenget.

Regjeringen foreslår enkelte avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår enkelte endringer i avgiftsreglene i revidert nasjonalbudsjett 2020

Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett. i revidert nasjonalbudsjett 2020

Ingen utsettelse av årsregnskapsfristen i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen trår vannet

Fristen for skattemeldingen er utsatt til 31. august. Vi hadde derfor forventet at Regjeringen nå hadde fulgt opp med lovforslag som ville gjøre det mulig å utsette hele årsoppgjøret.

Skatteetaten har bedt om revisorbekreftelse i forbindelse med søknad om tilskudd i kompensasjonsordningen. Hva skal revisor gjøre?

Skatteetaten har allerede plukket ut en del søkere for kontroll, og i den forbindelse bedt om revisorbekreftelse. Vi mener det beste er å be om utsatt frist inntil Skatteetaten har avklart grunnlaget for en slik bekreftelse.

Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Nye reisesatser fra 1. juni 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser.

Utsatt frist ved skattefri omdanning

Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020

Nok en utsettelse for ansatte i transportselskaper

Innføringen av skatteplikt på fri eller subsidiert reise for ansatte i transportselskaper med selskapets egne transportmidler er utsatt til 1. januar 2021.

Kontantstøtteordningen - spørsmål og svar

Kompensasjonsordningen reiser mange spørsmål. Portalen gir mange svar. Revisorforeningen svarer på spørsmål som du ellers ikke finner svaret på.