Slik virker kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen - som skal holde næringslivet i sving til tross for at mye aktivitet er stengt ned - ble presentert fredag. Her er nøkkeltrekkene. Kan bedriften få tilskudd?

Kalkulator for kontantstøtte

Revisorforeningen har utarbeidet en kontantstøttekalkulator som tar høyde for alle bestemmelsene i forskriftene. Du som er medlem i Revisorforeningen kan benytte kalkulatoren til å beregne tilskudd og veilede dine klienter.

Kontantstøtten for næringslivet: Forskriftene er fastsatt og søknadsportalen åpnes nå

Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke om tilskudd fra lørdag 18. april på; kompensasjonsordning.no. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra mandag 20. april.

Finansministeren vil vurdere utsatt frist for årsregnskapet

I en pressmelding uttaler finansministeren at de ser nærmere på om fristene for årsregnskapet og generalforsamling skal utsettes.

Utsatt leveringsfrist for skattemeldingen

Finansministeren opplyser at fristen for skattemeldingen utsettes til 31. august, fra 31. mai.

Utsatt betaling av særavgifter

Betalingsfristen for særavgifter som skulle vært innbetalt i april og mai 2020 er utsatt til 18. juni 2020.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det er foreslått en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er ikke vedtatt ennå.

Korona - Regnskapsmessige vurderinger

Utbredelsen av korona reiser regnskapsmessige problemstillinger ved årsavslutningen for 2019, særlig når det gjelder fortsatt drift-vurderingen. Noteopplysninger om hendelser etter balansedagen er et annet sentralt tema.

Hvordan påvirker koronakrisen revisjonen?

De nasjonale og internasjonale effektene av koronakrisen virker ikke bare inn på selskapene og deres regnskaper, men vil også ha betydning for revisors arbeid. Denne artikkelen gir en kort oversikt over momenter revisor må tenke på som følge av koronakrisen.

Næringslivet har pustebesvær Leveringsfristene for skattemeldingen og årsregnskapet må utsettes

Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet.