Firmabil under permittering

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme.

Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter

Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som fælge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

Koronasituasjonen og ettårsregelen for arbeidsopphold i utlandet

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om koronaviruset og ettårsregelen for skattytere med arbeidsopphold i utlandet.

Garantiordningen åpnes for større bedrifter

Garantiordningen for lån innebærer at staten garanterer for 90% av hvert banklån. Nå åpnes ordningen også for større bedrifter.

Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Besluttet utbytte som pga. koronaepidemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet skal ikke skattlegges.

Skattefritak for enkelte naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

Midlertidige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), er skattefrie.

Tredje koronapakke vedtatt

Stortinget har 31. mars blant annet vedtatt å redusere lav mva-sats til 6 fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. En kompensasjonsordning hvor staten skal yte kontanter til dekning av bedriftenes utgifter, er i prinsippet vedtatt.

Ny revisorlov er utsatt i Stortinget

Stortinget skulle etter planen ha behandlet forslaget til ny revisorlov før sommeren. På grunn av koronakrisen er lovsaken utsatt til høsten.

Forskrifter om unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer er fastsatt

Det er fastsatt forskrifter som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter.

Lav momssats - fra 12 til 7

Regjeringen foreslår å redusere den lave momssatsen ytterligere, med virkning fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.