Regelverksendringer fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har kommet med sin tradisjonelle oversikt over viktige regelendringer fra 2020 på sitt ansvarsområde

Fristen for å inngå justeringsavtale

Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted.

Endringer i Skattefunn fra 2020

Forskriftsbestemmelsene til endringene i Skattefunnreglene fra 2020 er fastsatt.

Skattekortet er tilgjengelig: Dette bør du sjekke

Du kan nå sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020. I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten.

Ny revisorlov

Om ikke lenge vil en ny revisorlov erstatte dagens lov. Her får du en oversikt over hva endringene i den nye loven vil bety for deg som er godkjent revisor, ønsker å bli godkjent revisor eller som driver et revisjonsfirma.

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet

Spar skatt: 10 grep du kan ta før nyttår!

Hvilke skattegrep kan du ta før nyttår? Vi gir noen råd til deg som er på jakt etter gode grep på slutten av året.

Avklaring om Skattefunn

I tråd med det Revisorforeningen har argumentert for overfor Skattedirektoratet og Finansdepartementet, skal spørsmålet om et selskap er kriserammet vurderes på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner Skattefunn-søknaden

Finansiere kjøp av fritidsbolig med utleie?

Utleie av hytta er normalt sett enkelt og rett frem. For mange som driver litt mer omfattende utleie dukker det imidlertid opp problemstillinger som du bør ha tenkt gjennom.

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader