Arveloven fornyes - dette må du vite

Den nye arveloven ble klubbet gjennom i Stortinget i mai - med færre og mindre omfattende endringer enn ventet.

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse av regler som gjelder for føring av personalliste.

Forskriftsendringer om naturalytelser

Forskriftsendringene om beskatning av personalforsikringer og personalbilletter er fastsatt

Utvalg foreslår økt moms

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.

Husk å søke om utsettelse

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

Ingen skatteendringer i revidert budsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2019 er lagt fram uten forslag til vesentlige endringer i skattereglene.

Revidert budsjett og avgift

Regjeringen har lyttet til høringsinstansene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.

Regjeringen snur om personalforsikringer

Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.

Finansdepartementet vil oppheve gunstige verdsettelsesregler for aksjer

Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs.

Dagens skattetips: Trenger du mer tid på skattemeldingen? Slik får du utsettelse

Fristen for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister nærmer seg med stormskritt. Trenger du mer tid? Det kan du ordne ved å søke om utsettelse.