Ny IPS, dette er regelverket

Det er kanskje vanskelig å ha unngått å få dette med seg de siste dagene, men den nye IPS-ordningen er nå åpnet.

Yrkesbil til besvær - elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Nytt om a-ordningen

Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.

Feil formuesverdi på aksjer i selskaper med næringseiendom

Skattedirektoratet har i en kunngjøring 13. oktober 2017 orientert om at personlige aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi i 2016.

Hvordan unngå utro tjenere

Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen.

Tilleggsavgift/tilleggsskatt ved fradragsføring av inngående merverdiavgift på grunnlag av bilag stilet til annet avgiftssubjekt.

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om 20 % tilleggsavgift, kr 3 063, jf. merverdiavgiftsloven § 21-3. Skattepliktige hadde fradragsført inngående merverdiavgift fra tre bilag som var stilet til en annen virksomhet slik at kravene til dokumentasjon etter merverdiavgiftsloven § 15-10 jf. bokføringsforskriften § 5-1-2 (1) ikke var oppfylt. Spørsmål om det forelå unnskyldelige forhold. Klagen ble tatt til følge.

Vil endre overgangsregel for aksjesparekonto

Aksjesparere får bedre tid på seg hvis de vil bruke aksjesparekonto. I tillegg inkluderes også egenkapitalbevis i overgangsordningen.

Fjerner firmabil-fordel

Det blir dyrere å bruke elbiler som firmabil. Det fremkommer av regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Innfører Airbnb-skatt

Inntekter fra korttidsutleie av leilighet og bolig skal nå bli skattepliktig. Regjeringen peker særlig på at det er et behov for å beskytte hotellnæringen.

Hovedtrekkene i budsjettet

Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2018. Det var ingen store overraskelser i budsjettet, men det inneholder en rekke mindre justeringer.