Skjemaet RF-1359 blir pliktig for finansielle inntekter i fritaksmetoden

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for å unngå permitteringer

Lønnsstøtteloven er vedtatt. Vi venter at loven settes i kraft i begynnelsen av februar. Lønnsstøtteordningen skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer.

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.

Sverige vurderer gjeninnføring av revisjonsplikt for små selskaper

I Sverige er det et økende problem at selskaper opprettes med eneste formål å svindle kreditorer og det offentlige. Både Svenske økokrim og Riksrevisjonen har slått alarm.

Foreslår flere økonomiske tiltak i møte med pandemien

I statsråd 14. januar la regjeringen fram sine forslag om økonomiske tiltak i møte med pandemien

Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022. Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022.

Utkontraktering i revisjonsforetak - ekstern drift av IKT-systemer mv.

Finanstilsynet har oppdatert sin veiledning om utkontraktering i et nytt rundskriv nr. 7/2021. Her får du en oversikt over det nye rundskrivet og betydningen for revisjonsforetak.

Betalingsutsettelse for skatt og avgift som følge av koronasituasjonen

Som følge av de nye koronarestriksjonene, er betalingsfristen 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 pr. til 1,9 pr. basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,1 til 1,6 basert på statsobligasjoner.

Dette er gavene arbeidsgiver kan gi skattefritt

Dette trodde du kanskje ikke var et skattefritt frynsegode, men nå kan du få arbeidsgiver til å betale for influensavaksinen - skattefritt.