NAV-kontor og spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon

Skattedirektoratet har besvart spørsmål fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAVkontor.

Mor-datterfusjon regnes ikke som konsernbrudd

Det beregnes ikke tre prosent inntektsføring av utbytte fra et heleid datterselskap som fusjoneres med morselskapet samme år.

Arbeidsgiverplikter på tips

Spørsmålet om arbeidsgiver kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon før tipspengene utbetales til de ansatte kan ikke besvares generelt.

Mva kompensasjon - undervisning

Finansdepartementet har uttalt seg om private virksomheters rett til momskompensasjon på undervisningsområdet.

A-meldingen: Frist og innhold i forbindelse med nye regler

A-meldingen for desember må sendes inn senest 7. januar.

Regelverksendringer fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har gitt ut en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2019 på sitt ansvarsområde.

Skatteplanlegging som kan lønne seg

Skatt kan av og til være avgjørende for om en investering er lønnsom eller ikke. Med en bindende forhåndsuttalelse kan du drive med skatteplanlegging på en profesjonell måte.

Slik skal bonuspoengene beskattes

Må du skatte av bonuspoengene? Og hva er grensen for personalrabatter? Her kan vi gi deg noen svar!

Ikrafttredelse endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019.

Slik forbereder du deg til årsoppgjøret

Vi nærmer oss et årsskifte. I den forbindelse er det mange plikter som påhviler alle næringsdrivende.