Skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser for næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner - spørsmål om inntekt og fradrag

Næringslivet sponser ideelle organisasjoner på ulike måter. Sponsingen kan være rettet mot konkrete prosjekter eller som generelle økonomiske bidrag til organisasjonens ideelle formål.

SAF-T Statusoppdatering oktober 2017

SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

Slik vurderes de mest brukte regnskapssystemene i 2017

Her er resultatene fra årets undersøkelse om regnskapssystemer og teknologiutvikling. Du får også vite hvor stor andel av oppgavene regnskapsbransjen selv tror kan automatiseres, og når det tidligst vil skje.

Endring fra 1. november: Skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

I en kunngjøring fra Skattedirektoratet fremkommer det at det fra og med 1. november kommer en ny tolkning når det gjelder skattefri kostgodtgjørelse.

Etterberegning av utgående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift på grunn av manglende dokumentasjon for korrigering av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift

Etterberegning av utgående merverdiavgift med kr 70 000,-, jf. merverdiavgiftsloven § 18-1 (1) b. Tilleggsavgift er ilagt med 20 %, kr 14 000, jf. merverdiavgiftsloven § 21-3. Tilleggsavgiften er ikke særskilt påklaget.

Ny IPS, dette er regelverket

Det er kanskje vanskelig å ha unngått å få dette med seg de siste dagene, men den nye IPS-ordningen er nå åpnet.

Yrkesbil til besvær - elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Nytt om a-ordningen

Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.

Feil formuesverdi på aksjer i selskaper med næringseiendom

Skattedirektoratet har i en kunngjøring 13. oktober 2017 orientert om at personlige aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi i 2016.

Hvordan unngå utro tjenere

Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen.