De viktigste datoene for næringsdrivende i 2022

Har du ansvaret for innsending av ulike oppgaver til Skatteetaten? De viktigste datoene for næringsdrivende i 2022 kan du se her.

Endringer i NRS 8 GRS for små foretak for regnskapsåret 2021

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven.

Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

Regjeringen har presentert sitt opplegg for en ny lønnsstøtteordning som skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer. Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da.

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Regjeringen har varslet økonomiske støttetiltak for avhjelpe situasjonen. Vi venter at dette vil komme på plass i januar. Her får du en oversikt over det vi vet per i dag.

Tilleggsmandat til skatteutvalget

Skatteutvalget skal bl.a. utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.

Skattesatser for 2022

Finansdepartementet har offentliggjort en oversikt i tabellform over skattesatsene som vil gjelde for 2022.

Økt skatt på høye inntekter og formue etter budsjettforliket

Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 pst. for inntekter over 2 millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 pst. på formue over 20 millioner kroner

Takseringsreglene for 2021 er fastsatt

Skattedirektoratet har fastsatt takseringsreglene for 2021.

Unntaksregel for kriserammet virksomhet utvidet til 31.12.21

Foretak i økonomiske vansker kan søke om Skattefunn i hele 2021, forutsatt at dette ikke var situasjonen ved utgangen av 2019.

Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona

Finansdepartementet har gitt Regnskapsregisteret adgang til å godta covid-19 som begrunnelse i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020.