Foreslår økt skatt på aksjeinntekter og formue

I tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet foreslår den nye regjeringen Støre en rekke skatteendringer i Statsbudsjettet for 2022.

Utarbeidelse og oppbevaring av spesifikasjoner ved bruk av regneark

Skattedirektoratet har uttalt seg om muligheten for å utarbeide og oppbevare spesifikasjoner ved bruk av regneark.

Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon

Mer praktisk tilnærming til reglene om dokumentasjon.

Skatteklagenemnda: Firmabilen gav skattesmell og tilleggsskatt

Mannen drev forretning hjemmefra og hadde firmabil til over en million kroner. Når han ikke klarte å dokumentere bruken av bilen, endte det med skattesmell.

Skal forenkle skatten for aksjeselskaper

Skatteetaten skal de kommende årene gjøre det lettere for næringsdrivende å levere skattemeldingen. Neste år vil et utvalg aksjeselskaper få muligheten til å teste løsningen.

MVA - ikke fradrag for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Foreslår en rekke skatteendringer i Hurdalsplattformen

Den nye AP/SP-regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret, men varsler økt skatt på formue og høye inntekter

Skatteendringer i statsbudsjettet for 2022

Det foreslås flere skatteendringer i statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fram av Regjeringen Solberg den 12. oktober

Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene.

Mindre komplekse selskaper

Mindre komplekse enheter (LCE) gir viktige bidrag til verdensøkonomien og står for det store flertallet av enheter globalt. Samtidig må stadig mer komplekse strukturer og transaksjoner behandles i International Standards on Auditing (ISA). Denne kompleksiteten i ISA utgjør betydelige utfordringer for revisjoner av mindre enheter.