Revidert Nasjonalbudsjett 2021 - MVA

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen endringer for mva.

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen varsler flere endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars. Det åpnes for søknader for perioden mars-april rundt 20. mai.

Tematilsyn om vesentlighetsvurderinger

Finanstilsynet vil se på utvalgte revisjonsutvalgs vurderinger av vesentlighet og de seks største revisjonsselskapenes metodikk for fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap.

Praktisk prøve for revisor

Revisorforeningen har fra og med høsten 2021 ansvar for gjennomføring av praktisk prøve for revisorer.

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.

Regjeringen vil straffe lønnstyveri og forby lønn i kontanter

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget med tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Søknad om utsettelse med skattemeldingen for 2020

Nå er det mulig å søke om utsatt frist for skattemeldingen.

Endring av regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven