Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2020

Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering som avløser den forrige fra 2018. Risikoen for at næringsvirksomhet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være høy. Risikoen for at eiendomsmarkedet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være betydelig.

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Det ligger også an til at fristene for årsregnskapet blir utsatt med to måneder, men dette skal først ut på høring.

Det kan søkes om utsatt frist for skattemeldingen til 20. august

Finansdepartementet har fastsatt at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist fra 31. mai til 20. august 2021 for skattemeldingen for 2020.

Kompensasjon for varelager som kastes

Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge.

Ny skattemelding 2020 - 2023

Skatteetaten gjør nå og i de kommende år store endringer i hvordan de skattepliktige skal levere skattemelding og næringsopplysninger. For aksjeselskaper blir det fra 2023 kun adgang til å levere disse opplysningene fra regnskaps- eller årsoppgjørssystemer.

Skattemeldingen sendes ut fra og med 16. mars

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år den nye versjonen av skattemeldingen. Denne versjonen innebærer noen viktige endringer.

Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristene for avgivelse av bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

Kompensasjonsordning 2 åpnet for endringer

Søknadsportalen er åpnet for å sende inn endringer fra 9. mars 2021.

Rapport om regnskapsskille mellom private barnehager i samme konsern

Kunnskapsdepartementet har tatt i mot en rapport om hvordan en kan gjøre et skille i regnskapet mellom private barnehager i et konsern, uten at hver barnehage trenger å være selvstendige rettssubjekter.

Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

Regjeringen foreslår å innføre en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021.